Over

Wie ik ben
Ik ben Hentje Metz en van kind af aan fascineerde het gedrag van mensen me. Zo jong als ik was, vroeg ik me af waarom mensen doen zoals ze doen. Waarom ze het een zeggen en het andere doen. Ondanks dat durfde ik als kind niet mijn verlangen te volgen en heb ik lange tijd niet geweten wat ik wilde in mijn werkende leven.

Heel worden met jezelf
Ik ben mijn loopbaan gestart in de gezondheidszorg. Na een omzwerving in de sport en recreatie en na zelf de nodige stappen op het gebied van persoonlijke groei te hebben gezet, ben ik gaan (her)ontdekken wat ik met hart en ziel doe. En dat is vrouwen ontmoeten op kwetsbare momenten in hun leven en hen helpen heel te worden met zichzelf.

Verwachtingsvol leven
In mijn werk als begeleider zet ik, naast kennis en methodieken uit verschillende stromingen, zoals Systemisch Werken, Familieopstellingen, Access Consciousness en Adem- en Lichaamswerk, ook mijn eigen ervaringen en rituelen in. In mijn zoektocht naar wie ik ben en wat ik wil, heb ik mogen ervaren dat de weg die ik bewandel niet vlak is en ook niet vlak hoeft te zijn. Dat het gaat over weet hebben van de bochten en kuilen op mijn pad en deze echt te doorleven. En dit is precies waar ik samen met jou aan ga werken: zicht krijgen op wat jou ervan weerhoudt om te doen wat jou en je gezondheid dient. Te leren om verwachtingsvol te leven of vanuit overgave het leven los te laten.

Daad van vertrouwen
In de daad van vertrouwen wordt alle kracht geboren. Het wordt niet geboren voordat je springt.
Het is niet beschikbaar voor je springt. Het is de geest van het vliegen die we aanspreken, de vrijheid ondersteund te worden door wat niet gezien wordt. Dus vragen we je om je zilveren vleugels open te slaan, je hart te volgen en de lucht in te springen.
Want het uitspansel zal je opvangen en je naar ongekende universa voeren.
White Eagle

Nabij zijn
Keer op keer ben ik geraakt wanneer ik met vrouwen dit pad mag gaan. Dat ik nabij mag zijn en hen in al hun kwetsbaarheid mag ontmoeten. Vrouwen mag helpen om zingeving te ervaren en heel te worden met zichzelf, ook wanneer dit gaat over het loslaten van het leven. Dat ik vroedvrouw bij het leven én bij het sterven nabij mag zijn, is een groot geschenk, dat ik telkens opnieuw met heel mijn hart aanneem.