Privacybeleid

Privacy statement en disclaimer

Deze website is eigendom van Hentje Metz.

Hentje Metz vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@hentjemetz.nl.

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van jou als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel. Er zullen niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Ik draag er zorg voor dat gegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking.

Wanneer je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens neem dan contact met mij op via info@hentjmetz.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Website en e-mail

Bij het bezoeken van mijn websites worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan on verstrekt bij het invullen van het contactformulier, bij het downloadformulier, bij het plaatsen van een boekbestelling en het verstrekken van gegevens per e-mail. Hierbij kun je denken aan naam en email of andere persoonsgegevens die je aan mij toestuurt.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het uitoefenen van de diensten die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst;
  • om je zo goed mogelijk persoonlijk en professioneel te kunnen begeleiden en coachen;
  • om met je in contact te kunnen treden;
  • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
  • het beveiligen en verbeteren van de websites en dienstverlening van Hentje Metz

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover daarvoor expliciet toestemming is verleend.

Je dient er bewust van te zijn dat zonder naam en email ik niet met jou in contact kunnen treden. Tevens kan Hentje Metz zonder persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan de werkzaamheden, geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

De verwerkingsverantwoordelijke die opdracht aan Hentje Metz geeft voor de ondersteuning van haar persoonlijk en professioneel ontwikkelproces zal met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens bepalen welke persoonsgegevens voor welk doel mogen worden verwerkt en hoe lang Hentje Metz gerechtigd is deze gegevens te bewaren.

Rechten van betrokkenen

Je kunt te allen tijde aangeven dat gegevens uit mijn systeem dienen te worden verwijderd door een e-mail te sturen naar info@hentjemetz.nl. Ditzelfde geldt voor inzage en correctie, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Wanneer er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Hentje Metz hieraan gehouden.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wanneer je niet tevreden bent over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen met betrekking tot het privacy statement kun je eveneens aan het voormelde e-mailadres zenden.

Delen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Tussen Hentje Metz en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door mij worden toegezien op de naleving daarvan. Hentje Metz werkt met de volgende partijen samen:

WordPress

Hentje Metz host haar websites bij WordPress, een internet platform die zorgt voor hosting en templates voor de inhoud van de websites. Handelingen van de bezoeker die via de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Hierbij kun je denken aan het invullen van een contactformulier. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Moneybird

Vanwege onder andere onze verplichtingen vanuit wetgeving, maar ook het juist uitoefenen van de overeenkomst zullen er facturen worden verzonden en een administratie moeten worden bijgehouden en worden bewaard. Dit wordt gedaan met het programma Moneybird.

Gmail

Ik gebruik Gmail als partij om een e-mail aan jou te verzenden, zodat ik in contact met je kunnen komen. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Intern

Soms kan de informatie intern gedeeld worden. Er wordt uitsluitend toegang verschaft aan die medewerkers voor wie ter uitvoering van de overeenkomst deze toegang tot persoonsgegevens noodzakelijk is. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. De toegang tot persoonsgegevens zal tot het minimum worden beperkt.

Bewaren persoonsgegevens

Het uitgangspunt is dat Hentje Metz persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. Zij bewaart jouw gegevens zo lang jouw begeleiding voortduurt.

De verwerkingsverantwoordelijke die opdracht aan Hentje Metz geeft voor de verwerking van persoonsgegevens zal de bewaartermijn bepalen van persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan de inhoud van de opdracht.

Hentje Metz is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Hentje Metz zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de praktijkvoering.

Aansprakelijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op gehavend.nl, hentjemetz.nl en e-mailverkeer.

Hoewel aan de inhoud van de websites grote zorg is besteed, aanvaardt Hentje Metz geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de websites opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Hentje Metz is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de websites te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Hentje Metz is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

In kaart brengen website bezoek

Onze websites maken gebruikt van cookies; een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessiecookies

Met behulp van sessie cookies kan ik zien welke onderdelen van de website je met jouw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan jouw eigen wensen. Hiervoor maak ik gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Functionele cookies

Met behulp van functionele cookies kan ik jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze websites. De websites kunnen daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan ik dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je prettiger gebruik maakt van onze website. Deze cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website www.gehavend.nl en www.hentjemetz.nl.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamel ik met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze websites blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist. Wanneer deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan heb ik toestemming van jou nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast onze websites ook op betreffende andere website(s) bent geweest.

Sociale media cookies van derden

Sociale media cookies worden door de sociale mediawebsites zelf geplaatst. Wanneer je een sociale media button aanklikt, wordt een sociale media cookie geplaatst. De sociale media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je bijvoorbeeld een pagina van onze website deelt. Voor de cookies die de sociale media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijs ik naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Contactgegevens

Hentje Metz

Koetsveldstraat 2

6981 BG Doesburg

06-29106154

info@hentjemetz.nl

Kamer van Koophandel nummer 70745501